عرب: این یک سناریو است تا بازیکنان پرسپولیس آرامش نداشته باشند نباید وارد بازی شویم که دیگران می‌خواهند برای ما ترتیب دهند

0 رای