بلایی که سر پرسپویلس آمد،ستاره استقلالی می خواهد سر استقلال بیاورد