بازداشت ۲۲۴ سرباز ترکیه‌ای به اتهام ارتباط با سازمان گولن

0 رای