عجیب اما واقعی؛ استقلالی‌ها می‌خواستند شجاعیان را تبریز بفرستند!