سوال روحانی در اجلاس سران کشورهای سازمان همکاری اسلامی (فیلم)