پرسپولیس به بی‌برنامگی سازمان لیگ باخت نه به‌ قدرت بازیکنان السد آقایان فقط دنبال پشت میز نشستن هستند

0 رای