پرسپولیس منشا را مفت از دست داد برانکو و شفر فکری به حال پرسپولیس و استقلال کنند

0 رای