دلیل درگیری 2 پرسپولیسی سابق در بازی دوستانه از زبان پرویز برومند

0 رای