روزنامه هواداری پرسپولیس :علیپور روی کاغذ از طارمی بهتر است!

0 رای