بازی با نساجی از دربی مهمتر است رحمتی مقصر گل خوردن استقلال نبود

0 رای