تساوی سپاهان به نفع پرسپولیس و تراکتور فرار قطبی از باخت‌ سریالی

0 رای