قطبی و قلعه‌نویی امتیازات را تقسیم کردند سپاهان جای پرسپولیس را در رده دوم گرفت

0 رای