السد قطر ۱ پرسپولیس ایران صفر داور تسلیم قطری ها شد برانکو یک امتیاز از دست داد

0 رای