برانکو: من اصلاً با کی‌روش مشکلی نداشتم او با من مشکل داشت