بررسي عملكرد منتظري در استقلال/ پاس‌های مرگبار؛ تکیه‌گاه لرزان