به کسب مدال در مسابقات قهرمانی آسیا امیدوار نیستم عملکرد قمری در دوچرخه‌سواری موفقیت‌آمیز نبوده

0 رای