خمارلو: علی دایی از اسطوره‌های پرسپولیس است روی صحبت من به محمد دایی بود

0 رای