واکنش ستاره‌های فوتبال با حادثه آتش سوزی نوتردام از همدردی بکام تا دعای نیمار عکس

0 رای