۵ مدل جنگنده بمب‌افکن در روز ارتش به پرواز درمی‌آیند مانور «اثبات بی‌اثری تحریم»

0 رای