مدیر برنامه‌های رسن:طبیعی‌ است رسن پیشنهاد داشته باشد تمرکز بشار روی پرسپولیس است

0 رای