محرومیت باقری به استقلال ضربه می‌زند تیمی که بلغزد قهرمان نمی‌شود

0 رای