من که نفهمیدم ساکت چه چیزی گفت/ کریمی به کی‌روش بی‌احترامی نکرد