پلیس اسپانیا به هواپیمای حامل خانواده گواردیولا حمله کرد!