توضیح باشگاه فولاد خوزستان درباره دلیل غیبت حامد لک مقابل استقلال