جریمه در انتظار بازیکن استقلال؛ سفر به جای حضور در کلینیک!