دردسر برای شفر در آستانه دیدار حساس فولاد - استقلال