کسب سه امتیاز بازی مقابل استقلال تهران برای ما مهم است