استقلال و شفر در کوره فولاد/ پرسپولیس به فکر جبران شکست آسیایی