اگر باز هم به پرسپولیس گل بزنم هرگز خوشحالی نمی‌کنم آبروی ما اهمیت زیادی دارد

0 رای