تارتار:با وجدان راحت با پرسپولیس بازی می‌کنیم تهمت‌زنندگان را به خدا می‌سپارم ما شرف داریم

0 رای