سلیمانی: تمرکز بیرانوند روی قهرمانی پرسپولیس است

0 رای