بیانیه شرکت پیشکسوتان پرسپولیس در واکنش به هجمه‌های وارد شده به پرسپولیس

0 رای