اصفهانی‌های فدراسیون خواب قهرمانی سپاهان را ببینند! مگر می‌شود قهرمانی پرسپولیس مهندسی شده باشد؟

0 رای