پدیده ، سپاهان، ذوب آهن و پرسپولیس جریمه شدند

0 رای