پدیده، سپاهان، ذوب‌آهن و پرسپولیس جریمه شدند

0 رای