بشار رسن: برای پرسپولیس آرزوی موفقیت دارم شرایطم مساعد باشد به جم می‌روم

0 رای