بحران شماره یک در استقلال ویلموتس تضمین داد آبی پوشان اعتصاب کردند داستان بیرانوند و پرسپولیس به پایان رسید

0 رای