جدال حساس پارس جم و پرسپولیس؛ شرایط برای جشن قهرمانی مهیا است

0 رای