واکنش سلطانی‎فر به حمایت از پرسپولیس پیشنهاد جدید برای حق پخش

0 رای