برانکو: از تیم‌های دیگر پیشنهاد دارم مقابل ماشین سازی بدشانس بودیم

0 رای