یوسفی: تلاش کردیم پرسپولیس را متوقف کنیم اما تیم‌های دیگر استفاده نکردند

0 رای