آخرین تمرین پرسپولیس قبل از بازی با پارس جنوبی انجام شد

0 رای