مهاجری: قبل از بازی با پرسپولیس بحث تبانی را پیش کشیدند و به تیم ما هجمه وارد کردند

0 رای