فروش بلیت «عروس مردگان» بعد از ۶ اجرا متوقف شد ادامه اجرا در هاله‌ای از ابهام

0 رای