تارتار: دوست دارم بازی فردا را ببریم اما پرسپولیس قهرمان شود بازی کردن با بهترین تیم ایران در سه سال گذشته آسان نیست

0 رای