تارتار: دوست دارم پرسپولیس را ببریم اما قهرمان شود

0 رای