زاهدی: برای تکمیل درمان کمالیان باید به استان‌های همجوار برویم مسئولان کمک کنند

0 رای