رحمتی قصد خداحافظی ندارد آبی پوشان به هشدار مدیر استقلال توجهی نکردند

0 رای