مرمت خانه فردوسی راحت‌تر است از حذف دکل‌های توس!

0 رای