روزنامه سوری: ترامپ درپی غارت خزانه کشور‌های عربی است

0 رای